Sut i wneud ysgytlaeth heb blender

0
234
Sut i wneud ysgytlaeth heb blender-BILl Lentis Media
Mae gwneud ysgytlaeth heb blendiwr yn hawdd iawn. Yr allwedd yw cymryd cynhwysion meddal, sy’n llai o ran nifer. Ysgytlaeth yw ffefryn pawb, oherwydd gallant gynnwys blasau lluosog ynddo. Gellir yfed ysgytlaeth fel pwdin mewn parti neu fyrbryd gyda’r nos.

Rysáit #1 i wneud ysgytlaeth heb blender

Os nad oes gan rywun ‘ blender ‘ gartref, yna mae’n gallu defnyddio diod ysgydwr , neu hyd yn oed gynhwysydd twpperware gyda chaead cryf. Cymerwch ddiod i’w yfed, ychwanegwch un sgwp o hufen iâ (unrhyw blas) yn y shaker, a gadewch iddo osod am tua 15 munud. Os nad yw rhywun am gynnwys hufen iâ yn eu ysgytlaeth, gallant ddefnyddio iogwrt fel Dirprwy. Nesaf, ychwanegwch laeth yn y siaker; Os yw’r llaeth yn drwchus, yna byddai’r ysgytlaeth yn dod allan yn hufenach.

Ychwanegwch ffrwyth Stwnsh yn y siaker ac yna defnyddiwch lwy i gymysgu’r cynhwysion. Trowch y cynhwysion, fel eu bod yn rhoi gwead rhewllyd. Ar ôl hynny, ysgwyd y cynhwysion trwy gau caead y ysgydwr ac yna ysgwyd nes bod y cysondeb dymunol yn cael ei gyflawni.

Rysáit #2 i wneud ysgytlaeth heb blender

Ar gyfer y rysáit hon, ewch ag oreo Cookies o’r archfarchnad. Torrwch nhw’n ddarnau, ac yna eu rhoi mewn powlen. Ychwanegwch hufen iâ fanila a phowdwr fanila a’u cymysgu’n dda gan ddefnyddio llwy. Ychwanegwch ychydig o laeth ac yna daliwch ati i droi. Os nad oes cymysgydd, yna byddai blendiwr trochi neu mixer llaw yn ffordd dda o gymysgu’r cynhwysion gyda’i gilydd.

Cymerwch wydr a gorchuddiwch yr ochrau â saws siocled. Arllwyswch y gymysgedd yn y gwydr, ac yna ei ychwanegu gyda hufen wedi’i chwipio. Mae cymaint o bethau y gall pobl eu rhoi ar ben eu ysgytlaeth. Gall pobl ddefnyddio sawsiau, cnau, ffrwythau, canhwydau a briwsion.

Pa ysgytlaeth sydd orau?

Mae cymaint o flasau o ysgytlaeth, a all fod yn flasus iawn. Er enghraifft, yr ysgytlaeth mwyaf hwylus i’w gwneud yw ysgytlaeth fanila, mintys oer, malws mefus a chacen gaws llus. Hyd yn oed os nad yw’r cynhwysion go iawn yn ychwanegu blas i ysgytlaeth, gall yr uwchfwydydd. Hefyd, ewch i weld sut i grât coconyt mewn blender- Cliciwch .

A yw ysgytlaeth yn dda i’ch iechyd?

Mae pobl yn hoffi ysgytlaeth, oherwydd mae’n bleser cael blas arnynt. Fodd bynnag, mae p’un a yw ysgytlaeth yn iach neu beidio yn dibynnu ar ei gynhwysion. Mae rhoi ffrwythau a llaeth mewn ysgytlaeth yn iach, ond mae yfed ysgytlaeth hufen iâ bob dydd yn afiach iawn.

A all ysgytlaethau wneud ichi fagu pwysau?

Caiff ysgytlaeth eu gwneud yn aml o laeth cyflawn, hufen wedi’i chwipio a hufen iâ. Dyma pam mae ysgytlaethau’n gallu bod yn drwm iawn a gwneud i bobl fagu pwysau. Dylid meddwi ysgytlaeth ddwywaith yr wythnos neu, weithiau, pan fydd y tywydd yn boeth, neu pan fydd rhywun yn crefu am flasau.

Mae gwneud ysgytlaeth mewn blender yn hawdd iawn, ond i’r rhai nad oes ganddynt blender yn y cartref, gallant roi cynnig ar equipments cegin eraill. Gall blender trochi, neu hyd yn oed brosesydd bwyd, helpu i wneud ysgytlaeth.