Sut i wneud sudd seleri mewn blendiwr

0
184
Sut i wneud sudd seleri mewn blender-BILl Lentis Media
Mae sudd seleri yn duedd iechyd boeth, ac mae’n cael ei ddefnyddio ar gyfer iachau hefyd. Mae seleri yn cynnwys sodiwm a gwrthocsidyddion, a dyna pam ei fod yn faethlon iawn. Fe’i defnyddiwyd mewn meddygaeth Tsieineaidd ers canrifoedd, ac mae’n cael effaith gadarnhaol ar y rhai sy’n dioddef o golesterol uchel neu anffrwythlondeb.

Rysáit #1 i wneud sudd seleri mewn blendiwr

Cymryd 2 fwches o seleri a thorri eu sylfaen a’r Top. Golchwch nhw a’u torri, gan eu gosod ar waelod blendiwr pŵer uchel. Nesaf, Arllwyswch 1/4 o ddŵr yn y blender, ac yna’i roi ar glawr. Cymysgwch y gymysgedd nes y bydd yn llyfn, ac addaswch y seleri os nad yw’n cyffwrdd â’r llafnau. Rhowch fag llaeth cnau mewn Pitcher, ac yna arllwys cynnwys y blender drwyddo. Mae’r sudd seleri yn barod i’w weini. Os oes unrhyw fwyd dros ben, yna gellir eu cadw mewn jar seliedig yn yr oergell. Fodd bynnag, y dull gorau yw i yfed y sudd ar unwaith.

Rysáit #2 i wneud sudd seleri mewn blendiwr

Seleri yw prif gynhwysyn sudd seleri, ond nid oes rhaid iddo fod yr unig un. Cymerwch 1 criw bach o seleri, 1/2 ciwcymbr Saesneg, 1 afal gwyrdd mawr a 1/2 lemon. Mae yna bobl sy’n hoffi’r blas Sinsir yn eu sudd, ac yna mae rhai sydd ddim yn. Os yw rhywun yn gwneud, yna ychwanegu 1 modfedd thalp fenyn o sinsir yn y rysáit hefyd. Rhowch yr holl gynhwysion yn y blender.

Cymysgwch ar uchel ac yna defnyddiwch tai hidlydd i fynd â’r sudd allan o’r mwydion. Defnyddiwch lwy i bwyso ar y mwydion, fel bod y sudd yn syrthio yn y Cwpan heb gymryd llawer o amser. Byddai’n dda yfed y sudd ar unwaith, a pheidio â’i storio. Fodd bynnag, gellir ei gadw mewn awyren sy’n dynn mewn jar masarn am 24 awr yn yr oergell.

Cynghorion ar gyfer sudd seleri

I wneud y seleri gorau, dilynwch y cynghorion isod:
• Yfwch o leiaf 16 owns o sudd seleri bob bore, ar stumog wag
• Peidiwch â chynnwys gormod o gynhwysion mewn sudd seleri
• Dechreuwch gyda swm bach, ac yna ei gynyddu’n raddol
• Wrth ddefnyddio seleri confensiynol, gwnewch yn siŵr ei olchi’n gywir
• Ychwanegwch un ciwcymbr, os yw blas y sudd seleri yn gryf

Beth yw sgil-effeithiau sudd seleri?

Os oes gan rywun eisoes y llwybr treulio gwenwynig a’i fod yn yfed sudd seleri, yna gallai fod yn chwyddedig. Fodd bynnag, os byddant yn parhau i yfed sudd seleri, yna ni fydd y llwybr treulio’n parhau’n wenwynig, a bydd y bloeddio’n diflannu hefyd. Hefyd ewch i edrych ar sut i wneud cawl cnau menyn heb blender- Darganfyddwch hyn yma .

Ydy hi’n iawn i yfed sudd seleri bob dydd?

Mae sudd seleri fel sudd iachau, a gall pobl yfed 16-32 ounces ohono bob dydd. Y ffordd orau o wneud sudd seleri yn effeithiol i’r corff yw ei yfed ar stumog wag. Bydd yn trawsnewid iechyd person ac yn gwella ei system dreulio, mewn un wythnos.