Sut i wneud past sinsir heb blender

0
185
Sut i wneud past sinsir heb blender-BILl Lentis Media
Gellir defnyddio past sinsir mewn cymaint o seigiau fel sushi, neu smwddi PEACH. Mae hwn yn sbeis amryddawn amlbwrpas, ac mae’n gweithio gyda phob math o fwyd a chawl. Yn wir, yn India Cuisine, bydd pobl yn dod o hyd i pastai sinsir mewn pwdinau hefyd.

Mae pastai sinsir yn cael ei defnyddio cymaint, oherwydd mae ganddi restr hir o fuddion iechyd. Mae’n gwella iechyd cyffredinol unigolyn, yn ei amddifadu o’r cyfog a’r stumog yn cynhyrfu, ac yn ei helpu i frwydro yn erbyn y ffliw cyffredin. Dylai’r rhai sy’n profi lefel uchel o siwgr gynnwys pastai sinsir yn eu bwyd, gan ei fod yn helpu i ostwng lefelau siwgr yn y gwaed. Er bod y rhan fwyaf o bobl yn defnyddio sinsir ffres, mae eraill yn hoffi gwneud past sinsir am ei fod yn coginio’n dda.

Dull i wneud past sinsir heb blender

I wneud past sinsir heb ddefnyddio ‘ blender ‘, cymryd manylach ac yna sinsir grât ei ddefnyddio. Cymerwch forter a phestl , ac ychydig o halen craig a Malwch y ddau gynhwysion gyda’i gilydd. Byddai sudd y sinsir yn llifo, a byddai’n dod allan fel past mân.

Dull i wneud past sinsir gyda blender

Os oes gan rywun blender yn ei gartref, yna gallant yn hawdd wneud past sinsir gydag ef. Cymerwch 4 cwpan o sinsir wedi’i dorri, a 2 lwy fwrdd o olew, a rhowch y cynhwysion hyn mewn blendiwr. Cymysgwch nes bod y past sinsir yn dod allan yn llyfn. Yn y rhwng cyfuno’r past sinsir, sgrapio’r past o ochrau’r blender. Gall pastai sinsir bara am fis, a gellir ei storio mewn jar aerdyn. Ar gyfer storio hirach, gellir ei roi yn y rhewgell. Hefyd, ewch i weld sut i wneud sudd sinsir gyda blender- Cliciwch yma .

A allaf ddefnyddio past sinsir yn hytrach na sinsir daear?

Gellir defnyddio past sinsir yn lle sinsir daear, ym mron pob rysáit. Fodd bynnag, wrth ddefnyddio past sinsir, defnyddiwch hanner cymaint â sinsir ffres a bennir gan rysáit. Y fantais o ddefnyddio past sinsir mewn rysáit yw y gall pobl ei rewi i’w ddefnyddio yn nes ymlaen, ac ni fydd rhaid iddyn nhw boeni am dorri darn bob tro maen nhw’n coginio.

Pa mor hir yw Ginger past da ar gyfer?

Os yw’r sinsir wedi’i blicio a’i dorri, yna byddai’n para am 1 wythnos. Os yw’r sinsir ar ffurf past, yna byddai’n para am 1 mis yn yr oergell. Os prynir y sinsir o’r tu allan, a’i roi mewn jar, yna gellir ei gadw am tua 2-3 mis yn yr oergell.

Beth sy’n digwydd os ydych yn yfed sinsir bob dydd?

Gallai sinsir ymddangos fel llysieuyn gwan, ond mae’n cynnwys elfennau pwerus. Mae sinsir yn gallu gostwng lefelau siwgr gwaed, a hyd yn oed dileu siawns rhywun sy’n dioddef o lefelau siwgr gwaed isel. Os bydd rhywun yn cymryd past sinsir yn ei fwyd bob dydd, neu’n ei ddiodydd, yna gall reoleiddio’r lefel inswlin yn hawdd.

Mae Ginger past yn gyffredin iawn mewn bwyd Asiaidd, oherwydd ei fanteision iechyd a’r blas y mae’n ei gyflwyno. Gellir ei wneud gyda blender a hebddo.