Sut i wneud aloe vera juice heb blender

0
252
Sut i wneud aloe vera juice heb blender-BILl Lentis Media
Daw aloe vera juice o’r cnawd, sy’n bresennol mewn gwaith aloe vera. Mae llawer o fanteision iach i’r sudd hwn, a dyna pam y byddai pobl yn hoffi gwneud y sudd hwn heb ‘ blender ‘. Mae aloe vera yn ddwys o ran dŵr, ac mae’n ffordd wych o drin diffyg hylif. Pan fydd rhywun yn aros wedi dadhydradu, yna mae’n caniatáu i’w corff ddadwenwyno’r amhureddau. Mae’r sudd hwn hefyd yn cadw’r afu yn iach, ac yn ateb ar gyfer rhwymedd. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer croen clir, ac mae’n rhoi hwb maeth i berson hefyd.

Dull i wneud aloe vera juice heb blender

Cymerwch ddeilen aloe vera a’i thorri yn ei hanner o’r tu blaen. Bydd gel Gwyn yn ymddangos yn y blaen, a dyna brif ran aloe vera juice. Cymerwch fforc a phowlen; Torrwch y gel Gwyn yn rhan o’r bowlen, cymaint â phosibl. Pan fydd y gel gwyn allan, yna defnyddiwch y fforc i Chwisgwch y gel, a bydd yn newid yn fuan i wead llyfn.

Sut ydych chi’n gwneud aloe vera mewn blender?

I wneud sudd aloe vera mewn blendiwr, cymerwch 1 ddeilen hir, cyllell finiog, llwy, powlen fach, blendiwr a 3 cwpan o ddŵr. Tynnwch haen ddyrys, allanol y ddeilen aloe vera, ac yna defnyddio cyllell finiog, cael gwared ar yr haen felen sy’n union oddi tano. Sgwriwch y gel aloe vera clir gan ddefnyddio llwy fach, ac yna, rhowch y gel mewn powlen fach. Archwiliwch y gel i wneud yn siŵr nad oes unrhyw olion latex.

Nid yw’r eiddo latex yn dda, a dyna pam ei bod yn bwysig cael gwared arno. I wneud sudd, cymerwch ddau tbsps o gel aloe vera ac yna ei roi mewn blendiwr, ynghyd â 2 gwpanaid o ddŵr. Cymysgwch y gymysgedd am o leiaf 3-5 munud. Arllwyswch y sudd mewn gwydr clir, am ei weini, neu ei storio mewn potel wydr at ddibenion eraill. Hefyd, ewch i weld sut i wneud olew almonau heb blender- Cliciwch yma i ddarllen .

Ydy hi’n beth da i yfed aloe vera juice bob dydd?

Nid yw yfed aloe vera juice bob dydd yn niweidiol. Mewn gwirionedd, gall ymladd llawer o faterion treuliad fel rhwymedd ac asiedydd. Mae’r sudd aloe vera o fudd mawr i roi hwb i archwaeth bwyd ac mae’n helpu i atal cynnydd mewn pwysau. Pan fydd pobl yn yfed aloe vera juice, maen nhw’n fflysio tocsinau o’u corff.

Beth yw sgil-effeithiau yfed aloe vera juice?

Er bod y sudd hwn yn fuddiol iawn, ond os yw’n feddw mewn maint uchel, neu ddos, yna gall achosi sgil-effeithiau. Er enghraifft, gallai pobl gael eu llosgi neu gosi ar eu croen, poenau yn y stumog, cramp, dolur rhydd neu waed mewn wrin. Yfed cyfran gymedrol o sudd aloe vera argymhellir i osgoi’r sgîl-effeithiau hyn.

Pa mor hir y mae cartref aloe vera yn para?

Mae gel aloe vera cartref yn para am 10 diwrnod. Dylid ei gadw yn y rhewgell, mewn bag aerdyn. Fel hyn, bydd yn para am o leiaf 6 mis. Fodd bynnag, er mwyn cael gwell canlyniadau, dylid gwneud yn iawn i aloe vera gel.