Sut i falu’n llipa mewn blender

0
145
Sut i falu'n llipa mewn blender-BILl Lentis Media
Gelwir hadau llin hefyd yn had llin, ac mae’n gnwd ffibr sy’n cael ei drin mewn rhanbarthau tywydd oer. Nid bwyd yn unig yw hadau llin, ond fe’i defnyddir mewn tecstilau hefyd, ac fe’i gelwir yn lieiniau. Defnyddir llieiniau ar gyfer dalennau gwely, dillad tanddaearol a topiau Bwrdd.

Mae gan hadau llin sawl budd i’r corff dynol, ac fe’u defnyddir yn aml fel Atodiad dietegol. Dylai’r rhai sy’n fwy tueddol o brofi rhwymedd, ddefnyddio hadau llin. Mewn gwirionedd, mae’n dda i gleifion diabetig, a’r rhai sy’n dioddef o golesterol uchel, a chlefyd y galon.

Dull i falu fflamio mewn blender

Gall hadau llin fod yn hawdd mewn blendiwr. Cymerwch 1 cwpanaid o hadau llin, 149 gram, a’i roi yn y blender. Cymysgwch nes bod yr hadau llin wedi cyrraedd y cysondeb a ddymunir. Y broblem wrth ddefnyddio ‘ blender ‘ i falu hadau llin yw hynny, dim ond ar un adeg y gall y person falu symiau bach. Gallai gymryd llawer o amser, ond mae’n ddull effeithiol o hyd.

Dull i falu’n llipa heb blender

Os nad oes gan rywun ‘ blender ‘, neu os yw’n meddwl ei fod yn cymryd gormod o amser, yna gall ddefnyddio grinders coffi. Nid yw alawon coffi yn ddrud iawn, ac maent yn gyflym yn ogystal ag effeithlon. I falu hadau llin mewn malwr coffi, llenwch y grinder coffi gyda hadau llin ac yna newidiwch y pŵer ymlaen. Ni fydd yn cymryd llawer o amser nes i’r hadau llin droi’n bowdr llin. Y rhan orau o grinder coffi yw, gall falu unrhyw swm y mae person ei eisiau, ac mae hyn yn golygu dim gwastraff.

Beth sy’n well yn hadau Chia neu hadau llin?

Mae Chia hadau a hadau llin yn cynnwys protein a brasterau Omega-3. Fodd bynnag, mae hadau llin yn well na hadau Chia, oherwydd mae’n cynnwys manganîs, copr a photasiwm. Mae Chia hadau hefyd yn cynnwys mwy o galorïau o’u cymharu â hadau llin.

Faint o had llin y dylwn ei gymryd bob dydd?

Mae’r manteision iechyd sy’n sgil tynnu fflachhadau yn llawer. Fodd bynnag, mae’n ddelfrydol bod person yn cymryd tua 5 llwy fwrdd o hadau llin bob dydd, sef 50 gram. Ymhellach, mae’n well defnyddio hadau llin y ddaear ac nid hadau llin cyfan, oherwydd ni ellir treulio’r olaf yn hawdd. Gall hadau llin cyfan hyd yn oed fynd drwy’r coludd, heb eu treulio, ac mae hyn yn golygu na fydd person yn cael unrhyw fudd-daliadau. Hefyd, ewch i weld y sut i lanhau jar blender vitamix- Cliciwch y safle hwn .

Beth yw sgil-effeithiau llid yr ŷd?

Er bod hadau llin yn elwa llawer o iechyd, ond os cânt eu bwyta’n ormodol mewn un diwrnod, yna gallai pobl ddioddef eu heffeithiau negyddol o ran iechyd hefyd. Ar ben hynny, nid oes angen i bawb gael bwyta hadau llin; Efallai bod pobl sydd ag alergedd iddynt.

Effeithiau negyddol hadau llin ar iechyd yw dolur rhydd, rhwystr coluddol, stomachache, rhwymedd a nwy.

Alla I fwyta hadau llin heb eu malu?

Os nad yw defnyddiwr eisiau bwyta hadau llin trwy eu malu, yna gallant sychu eu rhostio. Fodd bynnag, byddai’r blas yn wahanol ac yn llai pleserus.