Sự khác biệt giữa một máy xay sinh tố và một bộ xử lý thực phẩm

0
122
Sự khác biệt giữa một máy xay sinh tố và một bộ xử lý thực phẩm-Bill Lentis Media
Có những người phân loại tất cả mọi thứ mà pha trộn, như là một máy xay sinh tố. Khi nói đến thiết bị nhà bếp, có rất nhiều thiết bị khác nhau được phân loại theo một thể loại hoặc nhóm. Tuy nhiên, họ là rất nhiều khác nhau từ mỗi khác. Ví dụ, một máy trộn tay không giống như một râu; trong khi một râu thường được sử dụng để đập trứng, một máy trộn tay có thể được sử dụng để làm cho sinh tố và milkshakes.

Sự khác biệt giữa một máy xay sinh tố và một thực phẩm xử lý

Một máy xay sinh tố rất thích hợp cho các chất lỏng, và để làm cho những thứ như tố. Mặt khác, một bộ xử lý thực phẩm được sử dụng tốt nhất cho các nhiệm vụ phức tạp như trộn bột hoặc cắt rau. Có một số Blender, mà có thể xử lý các nhiệm vụ của một bộ xử lý thực phẩm. Tuy nhiên, một máy xay sinh tố có chức năng hạn chế so với một bộ xử lý thực phẩm. Cũng đi và kiểm tra những gì đang pha trộn- Bấm vào đây .

Ví dụ, trong khi một máy xay sinh tố là tốt nhất trong việc làm súp, purees và sinh tố, nó sẽ không thể chop rau, nướng bột, hoặc chia pho mát. Để đơn giản hóa hơn nữa, một bộ xử lý thực phẩm có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ phức tạp, so với một máy xay sinh tố có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ mềm.

Bạn có thể sử dụng một máy xay sinh tố thay vì một xử lý thực phẩm?

Một máy xay sinh tố có thể được sử dụng thay vì một bộ xử lý thực phẩm, nếu người dùng sẵn sàng chia những thứ thành các lô nhỏ hơn. Một máy xay sinh tố có khả năng để xử lý hầu hết các nhiệm vụ, mà một bộ xử lý thực phẩm có thể, nhưng nó không thể được sử dụng để kneading bột để làm bánh ngọt.

Một xử lý thực phẩm được sử dụng cho là gì?

Một bộ xử lý thực phẩm là một thiết bị nhà bếp rất linh hoạt. Nó có thể được sử dụng để chặt và trượt các mặt hàng thực phẩm khác nhau vào puree. Ví dụ, nếu ai đó muốn nuôi bơ cho con cái của họ, sau đó họ có thể dễ dàng mash bơ và làm cho puree của nó bằng cách sử dụng một máy xay sinh tố. Có một số mô hình máy xay sinh tố, trong đó có khả năng để làm cho nước cam quýt và rau quả. Các Blender mạnh mẽ như vậy thậm chí có thể xay thịt, và đánh bại lòng trắng trứng.

Một bộ xử lý thực phẩm có thể làm điều đó một máy xay sinh tố có thể không?

Mục tiêu chính của một máy xay là để làm cho sinh tố và slushies. Mặt khác, một bộ xử lý thực phẩm được sử dụng cho slicing rau và trộn bột. Trong khi các bộ xử lý thực phẩm có thể dễ dàng trộn bột và thậm chí cạo bột ra khỏi tường của bộ vi xử lý, những người phạm tội có thể xử lý bột. Đây là một nhiệm vụ mạnh mẽ, mà chỉ có thể được thực hiện bởi một bộ xử lý thức ăn.

Là một xử lý thực phẩm Worth It?

Một bộ xử lý thực phẩm có thể thay thế rất nhiều thiết bị điện trong nhà bếp. Ví dụ, khi một người mua một bộ xử lý thực phẩm, ông không còn cần một chopper tay, trộn hoặc thậm chí một máy xay sinh tố . Điều này là do, một bộ xử lý thực phẩm có thể xử lý thực phẩm một cách nhanh chóng, bất kể kết cấu của nó.

Bạn có thể làm cho bột trong một máy xay sinh tố?

Một máy xay bột có thể được sử dụng để làm việc chất béo rắn như bơ hoặc thậm chí rút ngắn. Một máy xay sinh tố chủ yếu được sử dụng, khi ai đó muốn làm cho lớp vỏ pie hoặc bánh quy. Nó có thể làm cho bột, nhưng nó cần một máy xay sinh tố đặc biệt cho điều đó.