Sawl wats sydd angen i blender wneud smwddis

0
123
Sawl Watt sydd angen i blender wneud smwddis-BILl Lentis Media
Mae smwddis angen blender, oherwydd heb blendiwr, ni fyddai smwddi’r cysondeb cywir. Mae’n bwysig defnyddio blender sydd o leiaf 600 Watt, ar gyfer gwneud smwddis. Mae gan bob blender ei allu a’i allu ei hun, ac mae’n rhaid dewis y blender cywir, i wneud smwddi.

A yw Watts yn Cyfri yn bla?

Mae Watts yn penderfynu’r pŵer sydd gan blender. Os yw’r wats yn uchel o ran nifer, yna byddai’r blender yn fwy pwerus. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn hoffi gwneud smwddis bob dydd yn eu bywyd; maen nhw’n hoffi blendio rhew, llysiau a ffrwythau, ac mae arnyn nhw angen cymysgydd watage uchel ar gyfer hynny. Fel arfer, mae’r rhai sy’n malu yn dod â thri chyflymder gwahanol, fel y gall y defnyddiwr yn hawdd gyrraedd y cysondeb sydd ei angen arnynt.

Sut mae dewis ‘ blender ‘ ar gyfer smwddi?

I ddewis ‘ blender ‘ ar gyfer smwddi, dylai rhywun chwilio am un sydd â 3 neu 10 o osodiadau cyflymder. Os yw’r cyflymder yn llai na 3, yna ni fydd hynny’n rhoi llawer o reolaeth i’r defnyddiwr dros yr hyn y maent yn ei gymysgu. Ar ben hynny, dylai blender gael botwm pwls, oherwydd nid oes rhaid i bob cynhwysyn gael ei gymysgu am fwy na munud neu ddau. Hefyd, ewch i edrych ar y allwch chi ddefnyddio blender yn lle prosesydd bwyd- edrychwch ar y post ar y dde yma .

All iâ wasgu blender 300 Watt?

Gall blender 300 Watt wasgu rhew, ond byddai hynny’n difetha’r llafnau. Nid yw blender 300 Watt yn cael ei weithgynhyrchu ar gyfer y diben o wasgu iâ, ac ni fydd yn gallu cynhyrchu’r cyflymder a ddymunir. Byddai’r rhai sy’n bla, sydd â watage rhwng 500-600, yn gallu gwasgu iâ yn hawdd.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng blendiwr a gwneuthurwr smwddi?

Mae gwneuthurwr smwddi wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer gwneud smwddis, tra bod blender yn gallu gwneud pethau eraill hefyd. Mae pobl yn aml yn gwneud y camgymeriad o feddwl bod y cyfarpar trydan y maent yn ei brynu, yn gallu disodli’r offer trydanol eraill hefyd. Mae’n dda gwybod am swyddogaethau offer trydanol, fel y gwahaniaeth rhwng blendiwr a phrosesydd bwyd, cyn prynu un. Peidiwch â defnyddio cynnyrch at ddiben, nad yw’n cael ei wneud ar ei gyfer, neu fel arall bydd yn torri neu ni fydd yn ddefnyddiol.

Faint ddylwn I ei wario ar ‘ blender ‘?

Mae pris y rhai sy’n bla yn amrywio o $50 i $150. Dylai pobl yn gyntaf ystyried beth sydd angen blender arno, a pha mor aml maen nhw’n mynd i’w ddefnyddio. Os nad ydynt yn defnyddio pothedi bob dydd, a dim ond unwaith mewn lleuad las, yna byddai prynu blender drud yn wastraff arian. Fodd bynnag, os yw rhywun ar ddeiet gwyrdd, ac yn awyddus i yfed smwddis gwyrdd bob dydd, yna dylent gael wat uchel a blender da.

Ydy hi’n werth prynu blender?

Nid yw blender yn cael ei wneud ar gyfer gwneud smwddis yn unig, ond mae llawer y gellir ei gyflawni gydag ef. Mae wedi dod yn gyfarpar cegin hanfodol, sy’n gallu cymysgu llysiau, ffrwythau a gwneud ysgytlaethau. Mae prynu blender yn werth yr arian ac mae’n hwyl cael smwddis unwaith mewn ychydig ar gyfer lluniaeth.