Allwch chi gymysgu hadau Pomegranad

0
164
Allwch chi gymysgu hadau Pomegranate-BILl Lentis Media
Mae pomegranate yn ffrwyth blasus iawn. Ar adegau mae’n cael ei fwyta heb jyst neu gymysgu, ond mae ei sudd yr un mor archwaeth. Mae pomegranate yn ffynhonnell dda o fitamin C a K, yn ogystal â gwrthocsidyddion fel polyphones. Gall pomegranate helpu i leihau colesterol, brasterau is i lawr yn y gwaed a ffactorau eraill sy’n gysylltiedig â chlefydau’r galon.

Yn hytrach na phrynu hadau pomegranad o’r farchnad, gall unigolyn gymysgu’r hadau yn ei gartref ei hun.

Dull i gymysgu hadau Pomegranad

Cymerwch y pomegranad a’i amsugno mewn dŵr oer am o leiaf 5 munud. Bydd hyn yn meddalu croen trwchus y pomegranad, a gall unigolyn ei sleisio’n hawdd. Torrwch y ffrwythau yn eu hanner, ac yna rhowch yr haneri hyn yn ôl yn y dŵr. Cael gwared â’r croen gan ddefnyddio fforc ac yna tynnu’r hadau; Peidiwch â chymryd y ffrwyth allan o’r dŵr. Defnyddiwch Hidlydd i ddraenio’r dŵr, ac yna rhoi’r hadau mewn blendiwr . Cymysgwch nes bod yr hadau wedi torri ac yn hylif. Arllwyswch yr hadau drwy Gogrwn rhwyll mân.

Allwch chi roi hadau Pomegranad mewn smwddis?

Er bod yn well gan rai daflu hadau pomegranad , nid oes ots gan eraill yfed eu sudd neu eu defnyddio mewn smwddis. Gallan nhw naill ai eu cymysgu a’u hychwanegu at smwddi, neu eu cymysgu â smwddi. Fodd bynnag, wrth wneud hynny, gwnewch yn siŵr nad oes hadau ar ôl yn y smwddi neu bydd yn blino ei yfed.

Rysáit i gymysgu hadau Pomegranad mewn smwddi

Cymerwch 1/2 Cwpan oren, 1/2 cwpan o hadau pomegranad, 1/2 darnau mango Cwpan (rhew), 1 banana a’r sbigoglys Cwpan 1/2. Cymysgwch y cynhwysion hyn, nes cyrraedd cysondeb ar gyfer smwddi, ac nid yw’r hadau i’w gweld mwyach.

Beth allwch chi ei wneud gyda hadau Pomegranate?

Mae cymaint o bethau y gall pobl eu gwneud gyda hadau pomegranad. Gallant daenu’r hadau yn y salad, gwneud afocadado guacamole â nhw neu eu defnyddio mewn llêd ar gyfer brecwast. Yn wir, mae rhai pobl hyd yn oed yn rhoi’r hadau hyn mewn iogwrt fanila, neu’n creu Parfait iâ gan ddefnyddio hadau pomegranad. Hefyd, ewch i weld y allwch chi gymysgu cawl cyw iâr- Gwiriwch hynny .

A yw’n iawn llyncu hadau Pomegranad?

Bwyta hadau pomegranad yn ddiogel iawn. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn hoffi tynnu’r hadau allan ac yna yfed y sudd neu fwyta’r ffrwythau. Fodd bynnag, mae eraill yn bwyta’r hadau ynghyd â’r ffrwyth suddlon. Gan fod hadau pomegranad y tu mewn i’r ffrwythau, maent yn hawdd eu treuliadwy. Os nad yw rhywun yn eu hoffi, yna maen nhw’n gallu poeri’r hadau wrth fwyta’r ffrwythau.

A yw hadau Pomegranate yn achosi cerrig arennau?

Nid yw hadau pomegranate yn achosi cerrig yr arennau. Yn wir, os oes gan rywun gerrig aren, yna dylent fwyta’r hadau ac yfed sudd pomegranad, oherwydd mae’n helpu i dynnu cerrig yr arennau. Maent yn ffynhonnell wirioneddol dda o potasiwm, sy’n atal ffurfio crisialau sy’n gallu newid i gerrig arennau.

A yw hadau Pomegranate yn achosi rhwymedd?

Nid oes unrhyw dystiolaeth sy’n dangos bod hadau pomegranad yn achosi rhwymedd. Fodd bynnag, ni ddylid eu cymryd mewn symiau mawr, oherwydd gallai hynny achosi rhwystr coluddol mewn pobl, sydd eisoes yn dioddef o rhwymedd cronig.