Allwch chi guro gwynwy mewn blender

0
191
Allwch chi guro gwynwy mewn blender-BILl Lentis Media
Er bod cogyddion proffesiynol yn curo wyau gwyn mewn blendiwr, mae’n dal i fod yn rhywbeth nad yw’n well ganddynt. Y rheswm am hyn yw, pan gaiff gwynwy eu rhoi mewn cymysgydd, a’u bod yn ymdoddi’n rhy hir, yna maent yn cyrraedd gwladwriaeth sydd y gorffennol yn un dymunol. Mae hyn yn golygu eu bod yn mynd yn rhy feddal, ac ni fydd yn iawn i’w defnyddio ar gyfer pobi.

Mae sawl ffordd wahanol y gall pobl guro gwynwy.

Dull #1 i guro gwynwy

Y dull cyntaf i guro gwynwy, gyda cymysgydd stand . Fel arfer, mae cymysgydd stand yn dod â bowlen gymysgu, ond os nad oes, yna ni fydd cael bowlen rownd yn unrhyw broblem. Wrth guro’r gwynwy ŵy, gwnewch yn siŵr ei fod wedi’i wahanu’n briodol oddi wrth y melynwy ac nad oes ganddo unrhyw gregyn wy ynddo, ychwaith.

Nid yw tip yma i ddefnyddio cynwysyddion plastig, oherwydd nad ydynt yn mynd yn dda gyda cymysgydd stand. Mae gan gymysgydd stand chwisg yn gysylltiedig â hi, a dylid sibrwd y gwynwy yn ganolig yn isel. Mae’n cymryd tua 1 munud iddynt ddechrau foaming. Cynyddu cyflymder i gyflymder canolig isel, a byddai’r chwigiaid ŵy yn dechrau creu swigod aer a bydd yn troi’n fuan i fod yn wead hufennog, Gwyn.

Faint o amser Mae’n ei gymryd i guro Gwyn ŵy nes ei fod yn stiff gyda llaw?

Un o’r ffyrdd i guro gwynwy wyau, yw â llaw. Er ei fod yn cymryd llawer o amser, mae’n ddull effeithiol o hyd. Gyda llaw yn golygu, cymryd chwisg neu hyd yn oed fforc i guro’r wyau gwyn. Mae’n cymryd tua 12-18 munud ar gyfer cwyno wyau i gyrraedd y cysondeb a ddymunir. Hyd yn oed os yw’n cymryd llawer o amser, ni fyddai’r chwigiaid ŵy byth yn gorguro, a bydd yn cyrraedd ei uchafbwynt stiff yn fuan iawn. Hefyd, ewch i edrych ar y gallaf ddefnyddio ‘ blender ‘ i greu blodfresych reis- edrychwch ar fy safle .

Beth allwch chi ei wneud gyda Gorguro wyau?

Os yw’r clymau mewn gwynwy’n edrych yn sownd, yna mae hyn yn golygu bod y person wedi gorchwipio’r gwynwy. Pan fydd y fath beth yn digwydd, yr unig ateb yw ychwanegu gwyn wy ffres, a chwip am ychydig eiliadau yn unig. Byddai hyn yn ail-wlychu’r ewyn, a gellir ei blygu. Os yw’r gwyn wy newydd yn cael ei guro fwy nag ychydig eiliadau, yna bydd yn cael ei gor-chwipio eto.

Alla I storio Gwyn ŵy wedi’i chwipio?

Ni ddylid storio wyau wedi’u chwipio. Yn wir, cyn gynted ag y bydd y person yn eu chwipiaid, dylent fod yn cael eu defnyddio ar gyfer pobi neu eu bwyta fel cynhwysyn mewn pryd bwyd. Ni fydd yn cymryd llawer o amser i fynd i fyny i gwynwy, os caiff ei roi mewn oergell neu rewgell, a byddai’r ymdrech a roddir gan rywun yn mynd i’w wastraffu.

Sut ydych chi’n curo gwynwy i gellbilen stiff?

I gyrraedd pytiau caled ar gyfer gwynwy, gall defnyddio cymysgydd trydan fod yn ddewis da. Gosodwch ef ar ganolig, neu defnyddiwch beater cylchdro. Gwnewch yn siŵr eich bod yn crafu ochrau’r bowlen gymysgu, ac yn parhau i guro nes bod y gwynwy’n sefyll yn syth i fyny.