Allwch chi falu esgyrn cyw iâr mewn blendiwr

0
145
Allwch chi falu esgyrn cyw iâr mewn blender-BILl Lentis Media
Gellir troi esgyrn cyw iâr meddal yn bŵer, os ydynt yn dir mewn blendiwr da. Mae’r powdwr cyw iâr hwn yn ffynhonnell dda o galsiwm mewn bwyd cath a ci, a gellir ei ddefnyddio fel gwrtaith organig hefyd.

Dull i falu esgyrn cyw iâr mewn blendiwr

Cyn rhoi esgyrn cyw iâr mewn blendiwr , gwnewch yn siŵr fod esgyrn yr iâr yn feddal, a gellir eu torri i lawr yn hawdd. Os caiff esgyrn eu coginio, byddant yn cael sblintwyr a byddai’n beryglus i gi neu gath ei yfed. Fodd bynnag, mae esgyrn ieir fel arfer yn feddal, a gallant fod yn dir hawdd mewn blendiwr. Dim ond torri’r esgyrn yn adrannau llai, ac yna eu rhoi yn y blender. Gellir torri esgyrn naill ai drwy gyllell, neu sisyrnau.

Cymysgwch yr esgyrn ar bŵer uchel, a gwnewch yn siŵr eu bod yn troi’n bowdr. Os nad ydynt, a bod anifail anwes yn ei fwyta, efallai y bydd yn mynd yn sâl. Gall esgyrn amrwd fod yn beryglus os cânt eu rhoi gyda bwyd arall. Gellir rhoi’r powdr yn y rhewgell, ond gallai golli ei ansawdd ar ôl 6-12 mis.

Cynghorion ar gyfer llifanu esgyrn cyw iâr mewn blendiwr

Wrth roi esgyrn cyw iâr mewn blendiwr, dylai’r gymhareb o esgyrn fod tua 10 o bryd yr anifail anwes. Nid oes angen llawer o esgyrn ar ddeiet anifail anwes, oherwydd gallai hynny arwain at rhwymedd neu stôl chalky. At hynny, pan fydd rhywun yn gwneud bwyd anifeiliaid anwes, dylai wneud ymchwil ar yr hyn y gallant ei gymysgu â’r powdr esgyrn. Hefyd, ewch i weld y allwch chi gymysgu hadau pomegranad- Gwiriwch hyn .

Gellir rhoi powdr cyw iâr mewn ffrwythau a llysiau, ond ni ddylid ei roi mewn garlleg a nionod/winwns.

A all cŵn fwyta esgyrn ieir daear?

Gall cŵn fwyta esgyrn ieir daear, ac mae’n ffynhonnell dda o galsiwm. Dylai esgyrn yr ieir fod wedi eu gwreiddio, a rhaid peidio â’u bwydo yn gyfan gwbl i’r ci. Mae esgyrn yr iâr, fel arfer yn cynnwys cefnau, a gyddfau, a gallant fod yn dir hawdd oherwydd eu bod yn feddalach.

Pa fath o esgyrn sy’n iawn i gŵn bach?

Gall cŵn bach fwyta esgyrn cyw iâr amrwd, esgyrn Twrci ac esgyrn cig oen, am eu bod yn feddal. Mae’r esgyrn hyn yn cael eu twyllo hefyd a gellir eu treulio’n hawdd. Fodd bynnag, mae risg bob amser y byddai’r ci yn tagu ar yr esgyrn, a dyna pam y dylent fod ar dir priodol mewn blender, cyn cael ei weini i gŵn bach.

Ail i ‘ blender ‘ ar gyfer esgyrn cyw iâr

Os nad oes gan rywun ‘ blender ‘ gartref, yna gall ddefnyddio grinder cig trydan . Mae grinder cig trydan yn offeryn effeithiol iawn, a bydd yn hogi esgyrn cyw iâr yn ddi-oed. Gwnewch yn siŵr i ddefnyddio grinder cig trydan trwm, oherwydd ei fod yn effeithiol iawn. Gallai hyn fod yn ddull da ar gyfer y perchenogion anifeiliaid anwes hynny, sydd â llawer o gŵn yn eu tŷ. Gall prynu powdr cyw iâr o’r archfarchnad fod yn ddrud iawn. Dyna pam, y peth call i’w wneud yma fyddai i jyst falu esgyrn cyw iâr mewn blendiwr, yn y tŷ.