Alla i ddefnyddio ‘ blender ‘ i greu reis blodfresych

0
131
Alla i ddefnyddio ' blender ' i wneud ' the blodfresych '-BILl Lentis Media
Blodfresych gall reis gael ei gamsynied am reis go iawn; Fodd bynnag, llysieuyn ydyw. Mae’n olau iawn, ac mae ganddo blas ffres; Mae coesyn reis blodfresych yn cael ei falu a’i brosesu ac yn rhoi grawn cadarn i bobl. Y ffactor arbennig yma yw, yn wahanol i reis, nid oes rhaid coginio blodfresych mewn dŵr. I’r rhai nad ydynt yn hoffi glanhau eu prosesydd bwyd wrth gymysgu reis, yna gall wneud hynny’n hawdd mewn blender.

Dull i ddefnyddio ‘ blender ‘ i greu reis blodfresych

Ewch â blodfresych a rhowch nhw yn y blender; Cymerwch ddŵr a llenwch y blender gyda hi, ond peidiwch â gorlenwi’r blender. Dylai’r dŵr fod yn llai na’r fffloau blodfresych. Cura’r blender o leiaf 5 gwaith, ond cura yn ormod o weithiau neu fel arall bydd y ffunod yn troi’n Mash. Cymerwch tai hidlydd rhwyll a Draeniwch y blawd. Mae blodfresych a reis bellach yn barod i’w goginio! Hefyd, ewch i weld sut i wneud ysgytlaeth gyda hufen iâ heb blender- Cliciwch yma am fwy o wybodaeth .

Dull # 2 i ddefnyddio blender i greu reis blodfresych

Mae gan blodfresych ddail gwyrdd a coesyn, pan gânt eu prynu o’r farchnad. Tynnwch y dail gwyrdd hyn a’u coesyn ac yna torrwch y blodfresych yn ddarnau canolig. Rhowch y darnau hyn mewn blendiwr, ac yna ei lenwi â dŵr nes nad yw’r darnau bellach yn arnofio yn y blender. Er bod rhai blantau yn fawr ac yn gallu cymryd sypiau mawr, mae maint y swp yn dibynnu ar y blender. Curiadau’r darnau blodfresych mewn lleoliadau isel, a bydd yn cael ei wneud mewn dim o dro.

Arllwyswch y gymysgedd drwy hidlydd, ac yna arhoswch i’r dŵr ddraenio’n llwyr. Er mwyn sicrhau bod yr holl ddŵr allan, defnyddiwch spatula i gael gwared ar y lleithder. Cymerwch reis blodfresych mewn powlen, ychwanegwch olew a halen ynddo. Dylai’r blodfresych fod wedi’i orchuddio’n wastad; Gorchuddiwch y bowlen, gan ddefnyddio lapiad plastig ac yna microdon yn uchel am 3 munud. Tynnwch o’r meicrodon, ac mae’r reis yn barod i gael ei weini. Mae blodfresych reis yn cyfuno’n dda â ffacbys a chyrri.

Ydych chi’n gallu defnyddio Melin fwyd i roi blodfresych i reis?

Os yw blodfresych yn cael ei roi drwy felin fwyd , yna mae’n fwy tebygol o gael stwnsh. Yr unig ddewis da yma yw defnyddio manylach ar gyfer y blodfresych, ac yna ei roi mewn blendiwr gyda dŵr.

A yw blodfresych reis yn dda i golli pwysau?

Blodfresych Mae reis yn dda i golli pwysau, am ei fod yn cynnwys calorïau isel. Os bydd rhywun yn cymryd cwpanaid o reis blodfresych, yna byddai hynny ddim ond yn 25 calori. Mae’r llysieuyn hwn yn ffynhonnell ffibr wirioneddol dda; Mae’n arafu’r broses o dreulio, ac yn gwneud person yn llawn ar unwaith.

Sut ydych chi’n gwybod os yw blodfresych a reis yn ddrwg?

Y peth cyntaf sy’n digwydd, pan mae reis blodfresych yn mynd yn ddrwg yw bod smotiau brown yn dechrau ymddangos ar y pen gwyn. Os bydd rhywun yn dal y smotiau brown hyn yn gynnar, gall eu torri allan. Fodd bynnag, os yw’r smotiau Brown wedi ymledu, dylid cael gwared ar y reis blodfresych.