A yw llysiau sy’n ymdoddi yn tynnu maetholion

0
175
A yw llysiau'n ymdoddi tynnu maetholion-BILl Lentis Media
Mae’r ffenomen gymysgu yn gwbl wahanol i sudd. Nid yw cymysgu yn tynnu maetholion y ffordd y mae jyst yn ei wneud, ac mae’n gwneud y llysiau a’r ffrwythau sy’n cael eu rhoi ynddo yn grinion. Mae’r ffibr sy’n bresennol mewn ffrwythau a llysiau, mae’n cael ei grinded hefyd. Mae hyn yn caniatáu i’r defnyddiwr i belnd llysiau trwchus, a allai beidio â gweithio cystal mewn juicer.

Mae cyfuno yn ffordd dda iawn o gynnwys diodydd gwyrdd a smwddis yn eich diet. Mae’r ffibr mewn llysiau a ffrwythau yn aros mewn smwddi, ac ers iddo gael ei gymysgu, mae’n ei gwneud yn haws ei dreulio. Gyda chymorth cymysgu, gall pobl gynyddu eu cymeriant protein, fel cyfuno cnau, hadau llin a Chia hadau.

Ydy cyfuniad o lysiau yn dinistrio maetholion?

Yn ôl yr ymchwil a wnaed am blender a’u swyddogaethau, pan fydd llysiau wedi’u cymysgu, nid oes unrhyw faetholion yn cael eu colli. Pan fydd llysiau’n cael eu cymysgu a’u newid yn smwddis a diodydd, yna daw’n haws i gorff unigolyn eu prosesu. Mae hyn hefyd yn uchafu effaith maetholion ar y corff dynol.

A yw llysiau sy’n ymdoddi yn tynnu ffibr?

Os yw person yn sudd ei lysiau, yna mae hynny’n golygu cael gwared ar y deunyddiau sy’n cynnwys ffibr. Ar y llaw arall, pan fydd person yn cymysgu llysiau, yna maent yn y bôn yn arsylwi popeth, gan gynnwys y ffibr. Mae hyn oherwydd, y mwydion yn cael ei straen pan ddefnyddir llysiau mewn juicer, ond mae yna fwydion yn dal i adael pan fydd llysieuyn yn cael ei gymysgu. Hefyd, ewch i weld y allwch chi roi ffrwythau wedi’u rhewi mewn blender- Cliciwch yma am fwy o wybodaeth .

A yw’n well bwyta llysiau neu eu cymysgu?

Yn hytrach na bwyta llysiau fel moron, yn amrwd, gall pobl eu cymysgu’n hawdd. Mae’n ei gwneud hi’n haws i gorff dynol brosesu a gwneud y gorau o’r maetholion sy’n bresennol yn y llysiau. Ar ben hynny, mewn smwddi, gall pobl gymysgu llysiau a ffrwythau gyda’i gilydd, sy’n rhoi mwy o fitaminau a mwynau iddynt.

At hynny, mae pobl yn hoffi cymysgu llysiau oherwydd mae’n ei gwneud yn haws iddynt dreulio’r llysiau hyn. Mae blodfresych a chêl yn ddau lysieuyn sydd â manteision iechyd gwirioneddol dda. Fodd bynnag, gallant fod yn galed ar y system dreulio, a dyna pam ei bod yn well eu cymysgu a’u hyfed.

Yn cymysgu bananas yn ddrwg i chi?

Mae bananas wedi’u cymysgu yn gwneud ysgytlaeth cryf, sy’n gallu bod yn niweidiol i’r rhai nad ydyn nhw’n ymarfer corff bob dydd. At hynny, yn yr un modd â’r ymchwil, nid yw bananas a llaeth yn gyfuniad delfrydol, a’r peth gorau yw eu cael ar wahân. Fodd bynnag, os bydd rhywun yn ymarfer yn rheolaidd neu’n ceisio ennill pwysau, yna gallai hyn fod yr ysgytlaeth perffaith ar eu cyfer.

Pam fod cymysgu ffrwythau yn ddrwg?

Pan fydd ffrwythau’n ymdoddi mewn cymysgydd , yna bydd hynny’n rhyddhau siwgrau naturiol o waliau’r ffrwythau. Hyd yn oed os yw’r ffrwyth yn cael ei gymysgu â llysiau fel sbigoglys, bydd yn dal i fod yn uchel mewn siwgr.

Er bod cymysgu llysiau yn cael ei sgil-effeithiau, mae’n ei gwneud yn haws i gynnwys gwydr yn y deiet. Os nad yw pobl yn gallu blendio llysiau a gwneud smwddis ohonyn nhw, fyddan nhw ddim yn bwyta llawer o lysiau. Bydd rhieni hefyd yn ei chael yn haws rhoi diodydd llysiau i’w plant, yn hytrach na’u gorfodi i fwyta eu gwydr.