97 ohonoch yn anwybyddu hyn 2019 strategaeth marchnata rhyngrwyd-ar gau y drws Mastermind

0
325
Mae’r fideo hwn i gyd yn ymwneud â strategaeth marchnata’r rhyngrwyd y dylai un fod yn ei dilyn y dyddiau hyn. Yma mae dan Lok enw enwog mewn marchnata ar y rhyngrwyd yn dechrau gyda siarad am Mark Joyner y mae’n ei alw’n daid marchnata ar y rhyngrwyd- thebalancesmb. Ef oedd y person cyntaf a ddaeth i fyny gyda’r term E-Book. Bu pobl ddeallus eraill hefyd a weithiai mewn rhyw faes penodol yn eithriadol. Yna mae dan Lok yn dweud bod pobl yn mynd a dod yn y byd marchnata rhyngrwyd wrth i’r llwyfannau gadw newid eu gwerth, enwogrwydd ac ati. – billlentis.com/what-is-SEO-in-Marketing.Ddim yn dibynnu ar un platfform

Felly gall unrhyw beth sy’n ffrwythlon y dyddiau hyn gael ei golli ymhen peth amser. Ni fydd rhywbeth sy’n gweithio heddiw yn gweithio yfory. Efallai y bydd yn stopio gweithio unrhyw bryd. Dyna pam mae’n bwysig adeiladu ail beth. Nid yw’r rhan fwyaf ohonom yn meddwl hyn gymaint neu mor bell â hyn. Mae’r rhan fwyaf ohonom yn meddwl bod gennym un platfform sy’n gwerthu ar hyn o bryd ac felly dim ond cadw at hynny yr ydym a pharhau i weithio ar y platfform hwnnw’n unig. Dylem ddeall y bydd y rhaglen benodol honno yr ydym yn ei defnyddio yn mynd yn hen cyn bo hir ac yna bydd angen rhywbeth arall- entrepreneur. Felly dylem barhau i feddwl am rywbeth arall sy’n cefnogi’r rhaglennu presennol.

Mae’r ddamcaniaeth Bipyramid yn dweud wrthym ein bod yn gwerthu dim ond i dri y cant o bobl a dyna’r gwerthiant drutaf. Dyna’r prynwyr parod. Nid yw’r holl arian yn cael ei wneud yn y dechrau ac arian yn dod yn y rhan ganol. Felly mae angen i ni feithrin ac felly heddiw YouTube yw’r opsiwn gorau gan ei fod yn gwneud popeth sydd ei angen cyn gwerthu. Mae’n gwneud gweithgarwch cyn-werthu i ni. Nid yw Facebook am ddim yn opsiwn da. Ar Facebook, mae pobl yn cael mynediad yn hawdd iawn a phan fydd pobl yn cael mynediad yn hawdd nid ydynt yn gwerthfawrogi’r peth hwnnw. Gan eu bod yno yn y grŵp Facebook gallant ymgysylltu neu efallai na fyddant. Mae ganddynt yr opsiwn o gymryd rhan neu beidio â chwarae rhan. Mae damcaniaeth Facebook yn dda gan ei fod yn gweithio ar feithrin y berthynas ond mae’r bobl ar Facebook yn gyfyngedig o ran nifer, dim ond y bobl hynny sydd yn y grŵp. Felly mae’n well meithrin y berthynas gyda biliynau o bobl sydd hefyd allan o Facebook dyna pam YouTube yw’r dewis gorau. Gyda YouTube gall pobl weld y cynnwys pryd a ble maen nhw eisiau ac ar ba ddyfais bynnag maen nhw eisiau. Dylent fod eisiau’r cynnwys ac nid ydym am iddynt weld y cynnwys. Yn hytrach na dim ond gwerthu pethau, mae angen i ni roi rhywfaint o werth.

Felly mae angen i ni fod yn dadansoddi ein hymdrechion. Efallai ein bod yn gwneud llawer o ymdrechion sy’n rhoi llai o ganlyniadau yn ôl. Felly, dylem fod yn gwneud ein hymdrechion mewn ffordd a fydd yn rhoi mwy o ganlyniadau. Felly gwnewch y berthynas â phobl ar YouTube. Mae llawer o allweddeiriau y gellir eu targedu ar YouTube.

Damcaniaeth defnydd

Am bob $1000 yr ydych am i rywun dreulio gyda chi, mae angen iddynt o leiaf ddefnyddio 1 awr o’ch cynnwys. Felly, dyma 10k yn golygu bod arnynt angen 10 awr o gynnwys.